Колеги от екипа на доброволни начала маркираха пътеката Карлово - хижа Васил Левски и поставиха указателни табели

Колеги от екипа на КОНТРАКС през уикенда на доброволни начала маркираха пътеката Карлово - хижа Васил Левски и поставиха указателни табели. Инициативата и организацията й е изцяло тяхно дело и е реализирана със собствени средства.

КОНТРАКС е социално отговорна компания по отношение не само на своите партньори, служители, а и към заобикалящата среда и обществото. Ръководството на компанията провежда дългосрочна и последователна политика в областта на корпоративната социална отговорност, като се ангажира с подкрепата и реализирането на множество инициативи и проекти. Служителите в компанията са също активна страна в реализирането на социално отговорни проекти.