Футуристът Gerd Leonhard отбеляза посоките на развитие в информационната индустрия и управлението на печата

от 09/06/2017

 

На годишната среща на партньорите на Кyocera бе направен преглед на посоките за развитие в информационната индустрия от футуриста Gerd Leonhard. Той говори за новата посока на развитие в управлението на печата - от услуга, той се превръща в преживяване, при което процесите се автоматизират, данните се цифровизират, персонализират, виртуализират, увеличава се мобилността, за да премине в цялостна платформа, която да даде интелигентно управление и свързаност на процесите и управлението на документите.


В допълнение Takahiro Sato, Президент KDE, обобщава че, „нашата визия е да бъдем партньор в избора на клиента като изграждаме себе си като иновационни пионери, които създават стойност и променят документните процеси в новата информационна среда и печатна индустрия“.