КОНТРАКС достави втория по производителност суперкомпютър в България в новоизградената лаборатория по високопроизводителни изчисления в "София Тех Парк"

от 22/03/2017

Лабораторията по високопроизводителни изчисления е част от Лабораторния комплекс на „София Тех Парк“, който се състои от 11 високотехнологични и модерни научни звена. Лабораторията е оборудвана от КОНТРАКС с модерен суперкомпютър, наречен Nestum Cluster, чиято производителност и ефективност за обработка на Big Data го класират втори по капацитет в България в областта на образованието, научните изследвания и бизнеса. В лабораторията работи екип от млади учени, ръководен от проф. Ана Пройкова.

На официалното откриване на лабораторията бяха демонстрирани тестови симулации на прогноза на времето, извършени от суперкомпютъра, който успява за 8 минути да прогнозира условията през следващите 24 часа.

Още през 2015 г. КОНТРАКС оборудва и други лаборатории в технолигичния парк като внедри софтуер за емулация на физически действия и средства за виртуална реалност.