КОНТРАКС регистрира полезен модел на система за пренос на данни между два или повече сървъра

от 27/10/2017

 

 

Регистрараната система за пренос на данни между два или повече сървъра намира приложения за комуникационни канали в интернет, където интегрирането на данни при комуникацията между много на брой съществуващи различни платформи за електронна търговия е задължително. Нейн изобретател е Антуан Ангелов, мениджър бизнес развитие облачни услуги и Big Data и създател на платформата E-hub. Предимствата на системата, съгласно полезния модел е предоставяне на опростена система с разширени възможности за пренос на криптирани данни между много на брой сървъри с различен тип бази данни. Едно примерно приложение е в областта на електронната търговия, където един доставчик със собствен сървър и база данни трябва да обмени данни с много на брой свои партньори с онлайн магазини.