Защита на личните данни

КОНТРАКС АД е регистриран администратор на лични данни с идентификационен номер 250637 в регистъра към Комисия за защита на личните данни на Република България с последна актуализация от 22.12.2009 г. Контракс АД гарантира, че събираните лични данни се третират като конфиденциална информация и се използват единствено и само за целта, за която са били предоставени доброволно от гражданите на Република България.