Програмист C#, ASP.NET

КОНТРАКС е водеща българска фирма, която от 1992 г. развива комплексна дейност в сферата на системна интеграция, дистрибуция, инженеринг, аутсорсинг и развоен софтуер.

 

В класациите на IDG през последните години, КОНТРАКС заема неизменно място сред Топ 10-те на пазара на ИКТ и е водещ системен интегратор в България.

 

Във връзка с разширяване на дейността на екипа за развитие и внедряване, търсим мотивиран и креативен Програмист за разработка на софтуер.

 

Изисквания:

 • Минимум 2 години опит като програмист.
 • Опит с SQL и релационни бази данни
 • Опит с Microsoft .NET, C#, ASP.NET MVC, Web Services, JavaScript
 • Опит в диагностициране и решаване на софтуерни проблеми
 • Аналитично мислене, прецизност, високо ниво на лична организираност


За предимство се счита

 • Опит с SharePoint
 • Висше образование в областите: информационни технологии, компютърни науки
 • Опит с Microsoft TFS
 • Добро ниво на владеене на английски език


Основни отговорности:

 • Работа по разнообразни проекти с използване на MSSQL, .NET, C#, ASP.NET, JavaScript
 • Активно търсене на възможности за иновации и нови функционалности
 • Проектиране и изпълнение на технически решения, които да гарантират усъвършенстването на системите
 • Специфициране и тестване на програмните единици и тяхната интеграция
 • Създаване на документация по време на фазите за анализ, проектиране и разработване, според стандарти на жизнения цикъл на софтуерния продукт


Нашето предложение

 • Възможност да сте част от екипа на българска софтуерна фирма, надежден технологичен партньор на множество компании и организации
 • Професионално обучение според личния потенциал и нужди на компанията
 • Заплащане, съобразено с личния принос
 • Пакет от социални придобивки

 

Желаещите могат да представят трудова автобиография (CV) на електронен адрес: Dragomir.Manov@kontrax.bg или на адрес 1113 София, ул. „Тинтява” №13.