Business Intelligence

Tableau е най-бързо развиващата се платформа за Business Intelligence според водещата в световен мащаб изследователска и консултантска компания Gartner.

В една компания работят най-различни експерти в своята област – продажби, маркетинг, доставки, мениджмънт. Те знаят въпросите, чиито отговори водят до успех. Tableau дава възможност на съответните експерти да намерят отговори сред голям обем от информация. Бързото изготвяне на визуални анализи е достъпно за всеки експерт, а не за малка група специалисти-анализатори.

Чрез Tableau направените инвестиции в информационни системи, събиращи и обработващи големи количества данни, се оправдават. Сега събраната информация се анализира бързо и лесно, независимо дали е в огромни Data warehouse системи или електронни таблици, или текстови файлове. Tableau притежава оптимизирани конектори за на практика всеки източник на данни, включително Hadoop и данни в облака. Това означава, че данните се анализират там, където се намират, без необходимост от създаване на допълнителни хранилища.

Тестова версия можете да намерите на страницата на Tableau.

Основни характеристики на Tableau:

  • Надгражда всякакви информационни системи
  • Обединява различни източници на данни
  • Започвате анализите за минути
  • Не са необходими познания по програмиране
  • Вашите анализи не зависят от разработчиците на информационни системи

Консултантите на КОНТРАКС ви съдействат за изготвяне на необходимите анализи и обучават вашите експерти сами да анализират данните.

Столична община
Столична община

Изграждане на Контактен център (CALL.SOFIA.BG)