Инструменти

Quest

КОНТРАКС е единственият оторизиран представител на Dell Software (Quest) за България. Продуктите на Dell Software позволяват опростяване на ИТ мениджмънта, намаляване на риска и увеличаване на производителността посредством цялостни софтуерни решения. Като част от продуктовата гама на Dell Software влизат доказани в практиката решения на Quest TOAD и Foglight. Софтуерните продукти на Dell Software предоставят решения в следните области:

 • Управление на работните места и крайните точки
 • Защита, архивиране и възстановяване на данните и информацията
 • Управление на достъп и идентичността
 • Управление на информацията
 • Управление на Windows среди

VeriSign

От 2011 г. КОНТРАКС е представител за България на най-големия в световен мащаб издател на SSL сертификати VeriSign, вече част от Symantec Corporation – лидер в информационната сигурност. В портфолиото на VeriSign влизат и други големи издатели на SSL сертификати като Thawte, Equifax и GeoTrust; взети заедно, те държат около 45% от световния пазар.

Със засилващото се потребление на интернет за всякакъв вид дейности съответно нарастват и заплахите към сигурността на чувствителна информация – лични данни, банкови сметки, фирмени тайни и др. Именно доверието на потребителя към интернет услугите е ключов фактор за успешен интернет бизнес. Сертификатите на VeriSign чрез опцията за разширено валидиране (Extended Validation) дават абсолютната сигурност за автентичността на посещаваните интернет сайтове.

КОНТРАКС предлага и продуктите на VeriSign за гарантиране безопасността на съдържанието на сайт и SSL сертификати за подписване на програмен код – code signing certificate.

Embarcadero

КОНТРАКС е представител за България на Embarcadero Technologies – водещ световен производител на среди за софтуерна разработка, моделиране и дизайн на данни и инструменти за управление и оптимизиране на бази данни.

Основни продукти

Среди за софтуерна разработка – един код за всички платформи (Windows, Mac, iOS, Android)

 • Delphi
 • C++ Builder
 • RAD Studio

Моделиране и дизайн на данни

 • ER/Studio Enterprise
 • ER/Studio Data Architect
 • ER/Studio Business Architect

Инструменти за управление и оптимизиране на бази данни

 • DBArtisan
 • Rapid SQL
 • DB Optimizer
 • DB Change Manager
 • DB PowerStudio