Интелигентно управление на сметосъбирането

 

Проектиране и изграждане на система за събиране на отпадъци чрез ултразвукови датчици за нивото на запълване и специализирана платформа за отчитане, базирана на IoТ.