ERP

Pantheon е продукт от ново поколение, който обединява всички бизнес процеси, протичащи в една фирма. Разработен е от словенската фирма DATALAB Tehnologie d.o.o. и има над 10 годишна история в страните от бивша Югославия.

 

От 2008 г. КОНТРАКС предлага ERP системата на българския пазар. Приложението е локализирано и хармонизирано с местните законодателства и счетоводни стандарти.

 

Към момента потребителите на Pantheon са над 8 000 фирми като техният брой непрекъснато се увеличава.

С какво Pantheon допринася за повишаване на конкурентоспособността на вашата фирма?

 • Предимство е неговата способност да се адаптира към нуждите на фирмите независимо от техния мащаб и сфера на дейност
 • Поддържа и обхваща всички бизнес процеси в една фирма
 • Във времена на финансова и икономическа криза фирмите трябва да правят повече с по-малко служители. Но едно нещо е постоянно през последните 20 години и няма да се промени – основната роля на информационните технологии в намаляването на разходите
 • Въоръжава малките и средни предприятия с аналитичност, с която работят бизнес системите на големите фирми и корпорации

С Pantheon вие:

 • Намалявате и управлявате разходите
 • Получавате по-голям контрол над преките и косвените разходи
 • Управлявате потока от стоки, потока от информация и документооборота
 • Редуцирате броя служители, необходими за изпълнението на конкретна задача
 • Увеличавате синхрона на бизнес функциите и сътрудничеството между работните групи
 • Отключвате творческия потенциал на служителите
 • Постигате по-голяма прозрачност на бизнес процесите
 • Намалявате времето за отговор при продажби

Подробна информация относно функционалността на ERP Pantheon може да бъде намерена на datalab.bg, откъдето можете да изтеглите демо версия на програмата.