Освобождаване от отговорност

КОНТРАКС АД не гарантира, че информацията, предоставена в този сайт е пълна, точна и актуална. Това важи и за всички връзки (линкове) на този сайт.

 

КОНТРАКС АД не поема отговорност за съдържанието на страниците, достигнати чрез кликване върху която и да е връзка (линк).

 

КОНТРАКС АД си запазва правото да променя или добавя информацията, предоставена без предварително уведомление. При предоставянето на тази информация КОНТРАКС АД не се ангажира по никакъв начин с консултантска или друга дейност или каквито и да било договорни отношения. Компанията не поема никаква отговорност за използването на съдържанието на сайта или за неговата достоверност, както и за наличието на интернет страницата, е изключено.


КОНТРАКС АД не поема никаква отговорност за действителни, преки или косвени загуби или за загуби, понесени в резултат на липсата на употреба, загуба на данни или пропуснати ползи във връзка с използването на документи или информация, достъпни чрез този уеб сайт.


© 2016 г. КОНТРАКС АД
ул. "Тинтява" 13
София
1113