Финанси, Банки, Застраховане

Финансовият сектор е най-динамичната и най-чувствителна към глобалните макроикономически промени сфера. Решенията, които КОНТРАКС предлага за този сектор от икономиката, се развиват непрекъснато на основата на натрупания опит и ноу-хау от съвместната работа на компанията с повечето банкови и застрахователни институции в България.

 

Решения за финансовия сектор

  • Цялостно управление на печата
  • Изграждане на контактни центрове
  • Изграждане на вътрешната инфраструктура на офисите
  • Разработка на софтуерни приложения за специфични решения на отделните институции
  • Доставка на офисно обзавеждане
  • Доставка на стандартни софтуерни решения
  • Доставка и сервизна поддръжка на сървъри, сториджи, персонални и преносими компютри, както и на периферна техника
  • Сервизна поддръжка на техниката в клоновата мрежа на дружествата
  • Решения за управление на документи – архивиране на документи, сканиране на документи, изграждане на електронен архив, съхранение на документи
  • Картови технологии – предпечат, дизайн, персонализация

 

 

 

 

 

 

Общинска банка
Общинска банка

Извършване на дейности по оптимизиране, внедряване, мигриране и наблюдение на ИТ инфраструктурата.

Алфа Банк
Алфа Банк

Предоставяне и поддръжка на мултифункционални печатащи устройства и поддръжка на печатаща техника.

ДСК
ДСК

Предоставяне на услугата "Печат и сканиране" в клоновата мрежа на Банка ДСК и централно управление.

Банка ДСК
Банка ДСК

Внедрено и работещо решение за управление и наблюдение на средствата за печат в Банка ДСК.

Общинска банка АД
Общинска банка АД

Доставка на софтуерни лицензи на Мicrosoft.

Общинска банка
Общинска банка

Доставка и техническа поддръжка на устройство тип "Защитна стена - Dell SonicWall NSA 3600" и софтуерни лицензи.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

Производство, доставка и монтаж на офис оборудване.

Банка ДСК 2004-2022
Банка ДСК 2004-2022

Предоставяне на услугата "Печат и сканиране" в клоновата мрежа на Банка ДСК и централно управление, включително предоставяне на нови лазерни печатащи и мултифункционални устройства, система за мониторинг и управление, доставка на консумативи и пълно сервизно обслужване.

АКСЕНЧЪР БЪЛГАРИЯ, 2016 - 2022
АКСЕНЧЪР БЪЛГАРИЯ, 2016 - 2022

Единен системен интегратор и доставчик на комплексни ИКТ решения за Accenture Bulgaria

ФИНАНСОВА ГРУПА KBC BG (СИ БАНК/ ОББ/ДЗИ), 2017 - 2022
ФИНАНСОВА ГРУПА KBC BG (СИ БАНК/ ОББ/ДЗИ), 2017 - 2022

Услуги по осигуряване на печата KBC BG. Интегрираната система за управление на обслужването намалява престоите и липса на услугата печат и сканиране.