Одит, анализ и оценка на ИТ инфраструктурата

 

Одит на сървърна, виртуална мрежова инфраструктура, бази данни, информация, персонал и процеси. Като резултат клиентът получава детайлен доклад с оценка на надеждност и ефикасност, идентифицирани слабости, рискове и зони за подобрения, придружен от предложения за мерки за подобряване на информационната инфраструктура и процесите по нейното управление.