Обучение

КОНТРАКС предоставя обучение на своите клиенти по продуктите, софтуера и услугите, които предлага. Обученията могат да бъдат с различно ниво на сложност в зависимост от желанието на клиента и необходимостта от специфични знания за ползването на продуктите, софтуера и услугите предоставени от фирмата. Те могат да бъдат провеждани, както на място при клиента, така и в обучителните зали на компанията или на трета страна. В случай, че клиентът изисква получаването на общовалидни сертификати, обученията могат да се провеждат в обучителни центрове.