Софтуерни системи по задание на клиента

 

КОНТРАКС разработва системи по поръчка на клиента от всякакъв мащаб. В зависимост от специфичните изисквания на поръчителя се използват модерни средства, предлагащи последните технологии в областта на обектно-ориентираното програмиране. Те позволяват разработването на качествено, бързо и лесно за поддръжка решение. Продуктите на компанията се открояват с лесен за употреба графичен интерфейс, интуитивност при работа и възможност за детайлна персонализация според изискванията на потребителите.

Всяка една информационна система минава през всички етапи на разработка:

 • Анализ
 • Архитектура
 • Разработка
 • Тестване
 • Внедряване
 • Миграция
 • Поддръжка

Чрез този подход КОНТРАКС гарантира, че крайният продукт ще отговаря напълно на желанието на клиента.

Компанията разполага с висококвалифицирани и сертифицирани специалисти в следните направления:

 • Project management – PMP, PMP-ACP
 • Business analysis – CBAP
 • Microsoft .NET – web и applications
 • Microsoft SQL Server
 • Oracle DB и RAC
 • IQCTB – инженер по качеството
Столична община, 2014
Столична община, 2014

Изграждане на контактен център за Столична община (call.sofia.bg)