ИСОС

В очакване старта на поредно електронно заседание на Столичен общински съвет.

 

Решение, специално разработено за подготовка, провеждане и управление на електронни заседания и гласуване, подходящо за общински съвети, държавни комисии и всички други организации, провеждащи заседания.

 

Вече близо 15 години Контракс разработва и усъвършенства Информационна система на Общинския съвет /ИСОС/.

 

Предимствата на електронния начин на работа са безспорни:

 • Намаляване времето за обработка и придвижване на документите – всички материали са подредени в преписки, включително становища на комисии, предложения за промени и сканирани документи
 • Достъпност на документи, файлове, становища и решения от текущи заседания и архив за всеки заседател, от всяка точка на света и във всеки един момент, чрез преносим компютър, таблет ли телефон
 • Модерен начин на работа на Общинския съвет, включително провеждане на заседания от разстояние
 • Значително намаляване на използваната хартия: не е необходимо да се размножават материалите за заседания на комисии и Общински съвет, което намалява разходите на Общината – годишно, само за заседанията на общинските съвети, се изразходват над 16 милиона листа хартия.
 • Съкращаване времето за провеждане на заседания
 • Електронно гласуване на заседания на комисии и Общински съвет
 • Електронно заявяване на искане за изказване
 • Ред и стриктно спазване на правилника на Общинския съвет при провеждане на заседание
 • Стриктно съблюдаване на нормативни актове, значителен спад на оспорените протоколи
 • Автоматично генериране на протоколи от заседания
 • Богата справочна система

 

Потребители на Информационната система на Общинския съвет:

 

Общински съвети с над 40 съветника: София, Бургас, Варна, Пловдив, Перник, Сливен

Общински съвети с над 30 съветника: Велико Търново, Казанлък, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Дупница, Петрич

Общински съвети с над 20 съветника: Ботевград, Самоков, Сандански, Севлиево, Червен бряг, Павликени, Панагюрище

Общински съвети с под 20 съветника: Ихтиман, Костенец, Трявна, с. Крушари

С ИСОС работят около 800 общински съветника.

noImg-222x222
Информационна система за Общински съвет (ИСОС), 2007

Създаден е ИСОС - Информационна система за управление на заседанията на общинските съвети в страната.