Системна администрация и техническа помощ

 

Цялостно обслужване на ИКТ системи

Цялостна поддръжка на сложни информационни системи и информационна инфраструктура, в това число дейности като дизайн, планиране, системно администриране, управление на инциденти и промени, както и управление и администриране на IT активите. Услугите обхващат работни станции, сървъри, дискови масиви, системи за архивиране, мрежови системи и бази данни.

 

КОНТРАКС предлага услуги по администриране на вашата система. Независимо дали имате дейта център или няколко компютъра, които дори не са в домейн, компанията ни ще ви помогне да поддържате и развиете своята IT среда.

Освен това предлага услуги по оценка, имплементация и постоянен системен мониторинг. Повече за услугата.