Мисия и визия

Благодарение на отличните контакти със своите клиенти и партньори, КОНТРАКС заедно със своя екип от квалифицирани специалисти постига максимални резултати при внедряване на качествени решения.


Компанията разработва информационно-комуникационни решения, които отговарят на индивидуалните изисквания на нейните клиенти.


Мисията на КОНТРАКС е да работи за подобряване на бизнес дейностите на своите клиенти, да поддържа висок стандарт и да създаде изцяло нов подход към информационно-комуникационните проекти и решения.

 

Изпълнението на корпоративната мисия заедно с усъвършенстването на нейния екип осигуряват устойчиво развитие на КОНТРАКС в полза на служителите, клиентите и обществото.

Стратегия

  • Установяване на дългосрочни добри контакти и сътрудничество с клиентите
  • Осъществяване на комплексни интегрирани решения в зависимост от клиентските изисквания
  • Непрекъснато разширяване на портфолиото от продукти и услуги на фирмите в съответствие с технологичните новости
  • Обучение и квалификация на персонала
  • Инвестиции във високотехнологични производства и услуги
  • Диверсификация на инвестициите