Строителство, Промишленост

Строителство

КОНТРАКС успешно партнира от дълго време на водещите компании в сектора Строителство при изграждането на информационните и комуникационни инфраструктури в т.нар. "Интелигентни сгради и комплекси" - BMS решения за бизнес офиси и мултифункционални сгради, хотелски, ваканционни и голф комплекси, логистични паркове.

Като системен интегратор в сектор Строителство, през последните години, КОНТРАКС изпълни редица проекти за изграждане на кабелни системи и компютърни центрове за управление на данни и предоставяне на богат набор от услуги - IP телефония, интернет и телевизия, пожароизвестяване, видеонаблюдение, СОТ, аудио озвучаване и контрол на достъпа. КОНТРАКС е една от малкото компании на българския пазар, която предлага инженеринг - сертифицирано проектиране и изпълнение на тези функционалности.

Не по-малко е значението на сигурната подкрепа на процесите, свързани със създаване и поддържане на връзките с крайните клиенти - CRM системи, електронно деловодство и архив.

Доставката на хардуер, офис обзавеждане и оборудване, сервиз и поддръжка са традиционният комплект продукти и услуги, които КОНТРАКС предлага на клиентите.

КОНТРАКС се наложи като предпочитан партньор и в сектор Производство в посока на подпомагане и осигуряване оптимизацията на производствения процес, намаляването на загубите и подобряване качеството на крайния продукт, като предлага софтуерни решения - ERP системи, Microsoft продукти.

В съвместната дейност със своите клиенти КОНТРАКС е верен помощник при обсъждане на възникнали задачи и търсене на адекватно решение.

Референтни клиенти

  • "Балканстрой"
  • "Главболгарстрой холдинг"
  • "Галчев Инженеринг Груп"
  • "ЕПИК Електроникс Асембли"
  • "Мини Марица-Изток"
  • "Девня цимент"

Промишленост

За клиенти от сектор Промишленост КОНТРАКС предлага информационни решения за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), системи за управление на бизнеса (ERP), които могат да обхванат и управляват комплексните процеси в компаниите от този бранш.

Компанията се налага като предпочитан партньор в сектор Промишленост за доставка на високо технологично оборудване, комуникационни решения, изграждане на мрежова инфраструктура, аутсорсинг услуги за управление на печат, сервиз и поддръжка.

Подпомага и осигурява оптимизацията на производствения процес, намалява загубите и подобрява качеството на крайния продукт, като предлага на своите клиенти софтуерни решения - продуктите на PTC (Creo, Pro/TOOLMAKER, MATHCAD и др.), ERP системи, системен софтуер и бази данни на Microsoft.

Линднер България
Линднер България

Изграждане на структурна кабелна система в офис на Coca Cola Enterprises

Костал България
Костал България

Доставка на комуникационно оборудване и изграждане на структурна кабелна система.

Главболгарстрой холдинг АД, 2016 - 2019
Главболгарстрой холдинг АД, 2016 - 2019

Изграждане на интелигентна транспортна система на магистрала Струма ЛОТ 3.3