Цифров книгопечат

Развитието на технологиите и дигиталните медии поставя под огромен натиск традиционния офсетов печат на книги. Стандартният бизнес модел "отпечатай-складирай-продавай" става все по-рисков и издателите са принудени да търсят по-ефективни решения. Дигиталният печат се налага като алтернатива, при която модела "продай-отпечатай" дава възможност на издателите да произведат толкова копия, колкото са сигурни, че ще продадат (или вече имат заявки).

 

"Дайрект Сървисиз" ООД е дъщерно дружество на КОНТРАКС АД, което предлага дигитален печат на книги в малки тиражи. Повече информация за услугата.