Обществен сектор

Публичен сектор

Всеки гражданин и всеки бизнес ползва услугите на публичния сектор и ежедневно взаимодейства с държавната администрация. Независимо дали става дума за национално, регионално или местно ниво, за издаване на документи или за защита от бедствия, КОНТРАКС предлага решения, които да позволят на институциите да спазят своите обещания към обществото.

КОНТРАКС предлага на публичния сектор цялостни услуги по проектиране, изграждане и поддръжка на ИКТ системи, състоящи се от:

 • Мрежова инфраструктура
 • IP и гласова телефонния
 • Контакт центрове
 • Решения за защита на мрежи и данни
 • Системи за непрекъсваемо захранване
 • Центрове за данни
 • Системен софтуер
 • Софтуер, разработен според изискванията на клиента
 • Решение за обществен ред и сигурност
 • Интегрирани системи за ранно предупреждение и оповестяване

Решения за общини

Местната власт се развива динамично и има все по-високи изисквания към решенията в областта на ИКТ.
Общините са важен двигател за модернизацията на местно ниво. Расте броят на общините, които внедряват електронни услуги за гражданите, модернизират начина си на работа и изпълняват високотехнологични европейски проекти.

КОНТРАКС работи активно на местно ниво. Изключително добре развитата търговска и сервизна мрежа на компанията дава предимство на КОНТРАКС в изпълнението на комплексни и редица специфични проекти в цялата страна, като се осигуряват кратки срокове на реакция.

В резултат на дългогодишния си опит при работата с общини, КОНТРАКС познава специфичните им нужди и изисквания и разработва, и внедрява продукти, специално за тях – Информационна система за общински съвет, Контактен център за информация на гражданите, Система за управление на документооборота и контрол на решения.

Компанията е доставчик на компютри и сървъри, периферни и комуникационни устройства, обзавеждане и системи за сигурност, структурни кабелни системи и др.

Като един от най-големите системни интегратори в България, КОНТРАКС работи с редица общини по комплексни проекти, включващи доставка на иновативно технологично оборудване, интерактивни мултимедийни, аудио-визуални и 3D системи.

Референтни проекти и клиенти

 • Контактен център на Столична община (call.sofia.bg)
 • Интерактивна мултимедийна система за интерпретационния център в "Безистена", гр. Ямбол
 • Доставка и инсталация на специализирано оборудване за туристически информационен център и интерактивен експозиционен музей ”Абритус” в Разград по проект ”Абритус-мистика и реалност”
 • Проект Е-ПОДЕМ, техническо осигуряване дейността на общините по подготовка, реализация и отчитане на европейски проекти
Обл. администрация Смолян
Обл. администрация Смолян

Създаване на инфопойнт система за външна употреба на територията на област Смолян.

Община Бургас
Община Бургас

Изграждане на цялостна информационна система за работа на общински съвет Бургас.

Община Разград
Община Разград

Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане по проект „Абритус – мистика и реалност”.

Столична община
Столична община

Изграждане на Контактен център (CALL.SOFIA.BG)

Главна инспекция по труда
Главна инспекция по труда

Изграждане на комуникационната инфраструктура.

Община Смолян
Община Смолян

Доставка на електронни пътеводители по проект "Момчилова крепост - митовете оживяват".

Община Ямбол
Община Ямбол

Интерактивна мултимедийна система

Столична община
Столична община

Доставка на лицензи за едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на лицензи Novell

ТЪРГ БГ
ТЪРГ БГ

Доставка на хардуер за системата на Министерство на финансите по ОП 2.

Национално сдружение на общините
Национално сдружение на общините

Доставка на офис-техника и хардуер по ОП 2

Агенция за социално подпомагане
Агенция за социално подпомагане

Комплексно сервизно извънгаранционно обслужване и ремонт на компютърна, копирна и периферна техника/ сървъри, настолни компютри, монитори, периферна техника и UPS.

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Агенция по геодезия, картография и кадастър

Техническа помощ и поддръжка на хардуера.

Агенция по заетостта
Агенция по заетостта

Следгаранционна поддръжка на обществени терминали (КИОСК).

Български пощи
Български пощи

Предоставяне на право на ползване на софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement.

Агенция по заетостта (АЗ)
Агенция по заетостта (АЗ)

Сервизна поддръжка на целия хардуер, включително диагностика, ремонти и замяна на резервни части на съществуващия хардуер.

Министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите

Доставка на комуникационно оборудване.

Национална експертна лекарска комисия
Национална експертна лекарска комисия

Осигуряване на компютърна и комуникационна техника.

Агенция по вписванията
Агенция по вписванията

Доставка на комплект информационно оборудване за изграждане на аварийно-възстановителен изчислителен център (АИЦ).

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на труда и социалната политика

Доставка на компютърно оборудване, компютърни компоненти и офис техника (вкл. компютърни компоненти за обновяване на сървъри и компютри).

Агенция "Митници"
Агенция "Митници"

Техническо обезпечаване.

Цeнтър за управление на трафика
Цeнтър за управление на трафика

Доставка и монтаж на техническо оборудване.

Община Тетевен
Община Тетевен

Подобряване на цялостната ИТ инфраструктура

Патентно ведомство на Република България
Патентно ведомство на Република България

Доставка на компютърна и периферна техника

Министерство на правосъдието
Министерство на правосъдието

Изграждане на зали за видеоконференции.