Активно и пасивно мрежово оборудване

 

КОНТРАКС предлага цялостни комплексни решения за изграждане на нови или разширяване на съществуващи комуникационни мрежи и системи. Екипът от сертифицирани специалисти извършва консултиране при избора на оптимално решение и участва в различните фази на изпълнението:

 

  • Проучване и снемане на моментно състояние;
  • Разработване на "идеен" и/или "работен" проект с дефиниране на точните параметри на необходимото оборудване и системи;
  • Доставка, инсталация и пуск на системите, с издаване на съответните сертификати за качество и гаранция от производителите;
  • Гаранционно и извънгаранционно обслужване на база специални абонаментни договори за цялата страна.

 

КОНТРАКС проектира, изгражда и поддържа комуникационни мрежи за големи и малки компании, центрове за съхранение на данни, контактни центрове, IP телефония, структурни кабелни системи (СКС), непрекъсваеми захранвания (UPS-и и генератори), системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа, пожароизвестяване и пожарогасене, охрана, информационна сигурност и други, както и специфични комуникационни решения за отделните сфери на икономиката и бизнеса. Основните производители, с които работим в областта на комуникациите са AVAYA,  Cisco Systems,  Commscope (Systimax),  Brand-Rex, Socomec, Allied Telesis, ZyXEL, ZTE, Dell, Juniper и други.


КОНТРАКС има значителен опит в гаранционната и следгаранционна поддръжка на комуникационни мрежи. Компанията разполага с квалифицирани специалисти, които осигуряват поддръжка 7/24 часа, 365 дни в годината на важни и критични комуникационни системи.

Главна инспекция по труда
Главна инспекция по труда

Изграждане на комуникационната инфраструктура.

Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"
Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"

Доставка на активно мрежово оборудване за подмяна и реорганизация на мрежовата архитектура.

Патентно ведомство на Република България
Патентно ведомство на Република България

Доставка на компютърна и периферна техника