Резервен център (Disaster Recovery)

 

Изграждане на Резервни центрове за възстановяване след инциденти, които при отпадане на основните центрове за данни да ги заменят, като поемат всички услуги с минимална загуба на информация и достъп до услугите.

Министерство на образованието (МОН) 2015-2021
Министерство на образованието (МОН) 2015-2021

Оборудване на основен и резервен дейта център за нуждите на администрацията на МОН и образователната система в България.