Защита на личните данни

На 25 май 2018 г. влезе в сила новият регламент за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation) за всички граждани на Европейския съюз. Като отговорна компания, която винаги следва всички законови изисквания и регламенти, КОНТРАКС АД предприе необходимите мерки, за да отговори напълно на новия европейски регламент.

 

Във връзка с промените в европейското законодателство съгласно GDPR, КОНТРАКС актуализира и условията за ползване на всички предоставени от компанията услуги, като добави пълна информация относно личните данни при всеки тип услуга. С пълния текст на приетата в КОНТРАКС политика за защита на личните данни може да се запознаете на последващия линк.

 

Политика за защита на личните данни в КОНТРАКС АД