Образование

Образованието е област, която поставя пред информационните и комуникационни технологии специфични изисквания за достъпност, съхранение на оборудването, енергийна ефективност, качествена системна администрация и сервизно обслужване, правилна оценка на риска и превантивни действия за предпазване от непредвидени ситуации.

КОНТРАКС е един от най-големите доставчици на ИКТ оборудване в България, дългогодишен партньор на Microsoft в сферата на образованието, представител на технологични гиганти като Fujitsu, Dell, HP, NComputing.

Терминални решения

КОНТРАКС е сред големите доставчици на терминални решения на водещи производители - NComputing и Dell. До сега има изградени NComputing терминални класове в над 200 училища в цялата страна. Доставчикът предлага два основни подхода при избор на терминално решение – VDI или терминален режим с виртуализация на приложенията. VDI решението е по-висок клас и предлага работа на практика във виртуална среда на всеки един потребител. Софтуерът е Citrix, серията терминали е N (специално разработена за работа със Citrix), а решението само по себе си предлага изключителни възможности.

Решения за библиотеки

КОНТРАКС е сред основните партньори на 3М за доставка на специализирано оборудване и библиотечни системи. Изгражда цялостни системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и контрол на достъпа, включително кабелни системи, сервиз на доставяната техника на територията на цялата страна.

КОНТРАКС предлага и аутсорсинг на услуги като персонализиран печат и директна поща, електронно архивиране и управление на документите, картови технологии – предпечат, дизайн, персонализация.

Компанията предлага комплексни решения за модернизиране на процесите в българското образование, включващи електронна платформа за дистанционно обучение, видеоконферетни системи и системи по индивидуален проект на клиента.

 

STEM

Екипът на КОНТРАКС е в готовност да консултира, проектира, изгради и достави цялостно оборудване за всеки СТЕМ център. Компанията ни има солиден опит в реализацията на множество проекти в областта на образованието, науката и иновациите в цялата страна. КОНТРАКС ще продължи активно да работи и в бъдеще за насърчаване развитието на научно-техническите дисциплини и бъдещите научни лидери в България.

Министерство на образованието и науката
Министерство на образованието и науката

Доставка, транспорт и монтаж на офис обзавеждане и гаранционно обслужване на обзавеждането за нуждите на проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование".

Министерство на образованието и науката (МОН)
Министерство на образованието и науката (МОН)

Придобиване на компютри и хардуер - изграждане на дейта център и прилежаща инфраструктура.

Медицински Университет - Пловдив
Медицински Университет - Пловдив

Mодернизация на библиотечно-информационния център чрез доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и софтуер в 4 библиотеки на библиотечно- информационния център на МУ - Пловдив.

Технически университет, София
Технически университет, София

Доставка, инсталация, обучение и поддръжка на специализиран софтуерен пакет за поточно излъчване и запис на 150 видeо учебни материала.

Клъстер Иновации в България
Клъстер Иновации в България

Внедряване на софтуерна система за управление, доставка на печатна машина за издателска дейност, доставка на сървърна инфраструктура

Медицински университет, Пловдив
Медицински университет, Пловдив

Разработка и внедряване на софтуерна платформа за електронно и дистанционно обучение.

Министерство на образованието (МОН) 2015-2021
Министерство на образованието (МОН) 2015-2021

Оборудване на основен и резервен дейта център за нуждите на администрацията на МОН и образователната система в България.

Министерство на образованието на Република Албания, 2008
Министерство на образованието на Република Албания, 2008

Първият мащабен проект реализиран в чужбина, придобиване на опит за работа в чужбина и партниране с местни компании - доставка и инсталация на 2000 преносими компютъра

Министерство на образованието на Република България, 2015 - 2021
Министерство на образованието на Република България, 2015 - 2021

Комплексни доставки на техника във всички български училища - преносими компютри, мултимедийни прожектори, интерактивни дъски и дисплеи.

МОН - НЕИСПУО, 2020 - 2021
МОН - НЕИСПУО, 2020 - 2021

Разработване, внедряване и поддържане на Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование - НЕИСПУО