Управление на идентичност и достъп

 

Внедряване на решения от различни производители, позволяващи идентифициране, удостоверяване и упълномощаване на лица или групи за достъп до приложения, системи или мрежи чрез асоцииране с установени самоличности.