ERP – Системи за управление

 

Бизнес анализ и внедряване на система от ново поколение, обединяваща всички процеси, протичащи в една организация.

  • Pantheon ERP by Datalab
  • Microsoft Dynamics
  • Microsoft Dynamics o365