Системи CAD / CAM / CAE

 

Системи конструиране, производство и инженерни анализи CAD/CAM/CAE

 

КОНТРАКС е единственият официален представител за България на PTC - лидер на пазара на CAD/CAM/CAE технологиите.

Софтуерните решения на PTC са представени в два аспекта:

 

  • Вертикални решения

Към вертикалните софтуерни решения на първо място е 3D моделиерът от висок клас Creo Essential (включващ Creo Parametric + Creo Flexible Modeling Extension), следван от специализирани софтуерни модули в направленията CAD/CAM/CAE. Модулите не са самостоятелни програми, а са приложения, работещи върху основата - 3D моделиер от висок клас Creo Essential.

 

  • Хоризонтални решения

Към хоризонталните софтуерни решения спадат онези продукти на PTC, които се явяват самостоятелни програми, като Creo Direct, Creo Layout, Creo Simulate, Mathcad, PLM on Cloud и др.