BIG DATA - Големи данни

 

Разработка и внедряване на BIG DATA решения

Екипът на Контракс притежава висока експертиза във внедряването на комплексни проекти за бизнеса и оказва съдействие на всеки етап от подготовката, изграждането и поддръжката на Big Data решения. Вижте повече за: