Станции за измерване качеството на въздуха

 

Доставка, монтаж и настройка на станции и софтуер от различни производители за измерване на прахови частици PM 2,5 и PM 10, озон, въглероден окис, серен диоксид и азотен диоксид.