Здравеопазване, Фармация

КОНТРАКС има специален фокус върху ИТ решенията за здравния сектор в България. Компанията е най-големият доставчик на здравно-информационни системи в България с над 6000 лекари, които използват ежедневно продуктите от фамилията "Хипократ". Те са предназначени за общопрактикуващи лекари, специалисти, стоматолози, медицински центрове, лаборатории и болници. Системите са отворени и позволяват интеграция със складово-счетоводен софтуер, системи за разглеждане и управление на медицински изображения (PACS) и други, отговарящи на световния стандарт за обмен на медицинска информация HL7.

КОНТРАКС е системният интегратор с най-добре развита търговска и сервизна мрежа в България, с офиси във всеки областен град и над 60 представители на продуктите от фамилията "Хипократ", осигуряващи техническа и консултантска помощ на лекарите, медицинските центрове и болниците, които използват софтуерните системи в ежедневната си работа. Компанията е предпочитан партньор на голяма част от здравните заведения в страната.

Работи успешно и с институциите от централната администрация - част от здравната система в България. Още от създаването си, НЗОК разчита на фирмата за доставка, инсталация и поддръжка на компютърно оборудване, печатаща техника, телефонни централи и специализирани софтуерни приложения. Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция по трансплантация, НЕЛК, НЦТХ са само част от институциите, за които КОНТРАКС е реализирал успешно свои проекти.

Решения за здравния сектор

  • Здравно-информационни системи "Хипократ" за ОПЛ, индивидуални специалисти, МЦ, ДКЦ, болници, лекари по дентална медицина
  • Интеграция на предлаганите от КОНТРАКС софтуерни решения с други продукти, с които клиентите вече работят
  • Бизнес анализ и разработка на специфични софтуерни приложения според нуждите на организацията
  • Цялостно управление на печата – поддръжка на техниката и заплащане тип „цена на отпечатано копие“
  • Внедряване на софтуерно решение за документооборот в организацията, услуги по дигитализация и съхранение на архива
  • Доставка и сервизна поддръжка на сървъри, сториджи, персонални и преносими компютри, както и на периферна техника
  • Доставка и монтаж на мебели
Балканфарма - Троян
Балканфарма - Троян

Осигуряване на услугата по печат включваща отдаване под наем, ремонт, снабдяване и подмяна на резервни части и консумативи на техника, собственост на Изпълнителя.

МБАЛ "Национална кардиологична болница"
МБАЛ "Национална кардиологична болница"

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за разглеждане и управление на изображения (PACS), както и интеграцията й с работещата в МБАЛ НКБ болница информационна система.

МБАЛ "Св. София"
МБАЛ "Св. София"

Доставка, инсталация и внедряване на Болнична информационна система в МБАЛ и ДКЦ "Св.София".

Здравна система, Фамилия софтуерни продукти Хипократ 2002-2022+
Здравна система, Фамилия софтуерни продукти Хипократ 2002-2022+

Начало и развитие на фамилия Хипократ - софтуерни решения за здравеопазването. Създадена през 2002 година първоначално за ОПЛ, системата постепенно е развита за: GP – семейни лекари; D, D-Lite – стоматолози; S – ДКЦ, МЦ, специалисти, лаборатории; Cloud – нова интегрирана платформа за облачни услуги в здравеопазването.

Доставка и интеграция на телефонна централа за НЗОК (2000-2001)
Доставка и интеграция на телефонна централа за НЗОК (2000-2001)

Доставка на телефонни централи, активно оборудване и СКС LUCENT за 28 офиса и ЦУ на НЗОК - основна комуникационна система: конвергенция на глас и данни, система за запис на разговорите.

Министерство на Здравеопазването (МЗ) 2002
Министерство на Здравеопазването (МЗ) 2002

Доставка на работни места за общопрактикуващите лекари - над 3 хиляди работни места са снабдени с персонален компютър NEC, принтер Kyocera и безжично оборудване за връзка с касата.

Министерство на здравеопазването (МЗ), 2005-2006
Министерство на здравеопазването (МЗ), 2005-2006

Доставка и инсталация на сървъри, персонални компютри, периферни устройства, UPS и друго оборудване, изграждане на мрежи, внедряване на софтуер за отчитането на дейността към НЗОК по електронен път в 154 общински и държавни болници.

Токуда болница София 2006-2007
Токуда болница София 2006-2007

Цялостно компютърно и мрежово подсигуряване на на болница Токуда.

Министерство на здравеопазването на Република Македония, 2010
Министерство на здравеопазването на Република Македония, 2010

Доставка на информационно оборудване за изграждане на интегрирана здравна информационна система (IHIS)