Здравеопазване, Фармация

КОНТРАКС има специален фокус върху ИТ решенията за здравния сектор в България. Компанията е най-големият доставчик на здравно-информационни системи в България с над 6000 лекари, които използват ежедневно продуктите от фамилията "Хипократ". Те са предназначени за общопрактикуващи лекари, специалисти, стоматолози, медицински центрове, лаборатории и болници. Системите са отворени и позволяват интеграция със складово-счетоводен софтуер, системи за разглеждане и управление на медицински изображения (PACS) и други, отговарящи на световния стандарт за обмен на медицинска информация HL7.

КОНТРАКС е системният интегратор с най-добре развита търговска и сервизна мрежа в България, с офиси във всеки областен град и над 60 представители на продуктите от фамилията "Хипократ", осигуряващи техническа и консултантска помощ на лекарите, медицинските центрове и болниците, които използват софтуерните системи в ежедневната си работа. Компанията е предпочитан партньор на голяма част от здравните заведения в страната.

Работи успешно и с институциите от централната администрация - част от здравната система в България. Още от създаването си, НЗОК разчита на фирмата за доставка, инсталация и поддръжка на компютърно оборудване, печатаща техника, телефонни централи и специализирани софтуерни приложения. Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция по трансплантация, НЕЛК, НЦТХ са само част от институциите, за които КОНТРАКС е реализирал успешно свои проекти.

Решения за здравния сектор

  • Здравно-информационни системи "Хипократ" за ОПЛ, индивидуални специалисти, МЦ, ДКЦ, болници, лекари по дентална медицина
  • Интеграция на предлаганите от КОНТРАКС софтуерни решения с други продукти, с които клиентите вече работят
  • Бизнес анализ и разработка на специфични софтуерни приложения според нуждите на организацията
  • Цялостно управление на печата – поддръжка на техниката и заплащане тип „цена на отпечатано копие“
  • Внедряване на софтуерно решение за документооборот в организацията, услуги по дигитализация и съхранение на архива
  • Доставка и сервизна поддръжка на сървъри, сториджи, персонални и преносими компютри, както и на периферна техника
  • Доставка и монтаж на мебели
Балканфарма - Троян
Балканфарма - Троян

Осигуряване на услугата по печат включваща отдаване под наем, ремонт, снабдяване и подмяна на резервни части и консумативи на техника, собственост на Изпълнителя.

МБАЛ "Национална кардиологична болница"
МБАЛ "Национална кардиологична болница"

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за разглеждане и управление на изображения (PACS), както и интеграцията й с работещата в МБАЛ НКБ болница информационна система.

МБАЛ "Св. София"
МБАЛ "Св. София"

Доставка, инсталация и внедряване на Болнична информационна система в МБАЛ и ДКЦ "Св.София".