Лизинг на техника

КОНТРАКС предоставя на своите клиенти техника, софтуер и офис оборудване както на оперативен, така и на финансов лизинг.

 

При финансов лизинг клиентът сключва договор за лизинг с КОНТРАКС за определен период, като заплаща месечни лизингови вноски за договорения период. След изплащане на лизинговите вноски клиентът става притежател на продукта. Компанията предоставя отлични условия за лизинг на своите клиенти.

 

При оперативен лизинг клиентът сключва договор с КОНТРАКС, като заплаща наем за продукта, който използва, заедно с част от неговата амортизация. В края на периода клиентът може да върне продукта или да го придобие, като заплати остатъчната му стойност. Уговореното прехвърляне е обект на отделна сделка за продажба. Възможно е и с връщането на продукта да получи нов, като остатъчната стойност на продукта, който е върнат, да се счита за първоначална вноска по новия.