Библиотечни системи

 

Системи за библиотеки

Един от факторите за повишаване ефективността на работата на библиотеките е оптимизирането на труда на персонала при изпълнение на ежедневната работа и освобождаване на времето за консултации и просветителска дейност. Непрекъснатото даване и взимане на книги, поставянето им в хранилища заема голяма част от времето на персонала.

 

Системата на 3М позволява на читателите самостоятелно да се регистрират и да връщат книги. Системата за защита не позволява изнасянето на нито една книга без това действие да бъде санкционирано.

 

С помощта на RFID системата за връщане и сортиране, читателите могат да върнат книга по всяко време на денонощието дори и без да влизат в библиотеката, а библиотекарят трябва само да вземе книгата от системата за сортиране и да я постави на нейното място.

 

Решение на проблема с ограниченото пространство и сезонния поток от читатели могат да бъдат фондовете с открит достъп. RFID-решението на 3М позволява да се създават открити фондове и да се наложи санкция при изнасяне и безпорядък по рафтовете на книгохранилището.

 

Система за защита на книжния фонд

Позволява съкращаване на разходите за охрана без намаляване на качеството за съхранение на книжния фонд. КОНТРАКС предлага комплексни решения на 3М, които включват система за защита на фонда, за самообслужване и RFID тагове. Предложените решения са съвместими със следните автоматизирани библиотечни системи: 

 

Система за връщане и сортиране

Системата за връщане и сортиране позволява на читателите да връщат книгите в удобно за тях време дори и извън работното време за библиотеката. Софтуерът автоматично регистрира връщането и издава квитанция. Системата за връщане и сортиране може да се използва както съвместно, така и отделно. Системата се вгражда в стена отвън или отвътре на помещението.

 

Преносим терминал

Мобилният терминал е безжично устройство, което позволява мигновено прочитане на RFID тагове от библиотечните документи. Опростява значително работата с книжния фонд – сортиране, търсене, търсене на несъответствия и т.н.

Медицински Университет - Пловдив
Медицински Университет - Пловдив

Mодернизация на библиотечно-информационния център чрез доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и софтуер в 4 библиотеки на библиотечно- информационния център на МУ - Пловдив.