E-Invoice

 

Портал за доставка по електронен път на цифрово подписани фактури и документи от издателя към получателя с възможност за проследяване и повторно известяване при необходимост.