Телемедицина

 

Внедряване на система от смарт устройства за медицински измервания и специализирано софтуерно приложение за предаване на данните, позволяващо дистанционни консултации.