Гаранционна и извънгаранционна поддръжка

 

Основен фактор за успех, както за малките фирми, така и за големите корпорации, държавни и публични организации, е осигуряването на цялост и сигурност на данните, непрекъсваемост, стабилност и производителност на услугите. Цялостната качествена гаранционна и извънгаранционна поддръжка е ключът към успешното решаване на тази задача. КОНТРАКС като доставчик, който разполага с опит, технологични средства, човешки ресурс, техника, складови наличности, но и внедрени процеси, с които да гарантира на своите клиенти качествено и своевременно осигуряване на гаранционната и извънгаранционна поддръжка, е готов да ви помогне в начинанието да се развивате успешно и да привличате нови клиенти.

 

КОНТРАКС предлага услуги по поддръжка на техника и хардуер от всякакъв тип в областта на информационните технологии, печатащи и мултифункционални устройства, скенери, плотери, компютри (настолни и преносими), монитори, сървъри и системи за съхранение на данни, комуникационно оборудване, WiFi устройства, телефонни централи и телефони. В допълнение са и услугите по поддръжка на разнообразни системи, базирани на технологиите на водещи световни производители като Microsoft, Oracle, VMware, Citrix, Cisco, Juniper, ZTE и други.

Сертифицирани специалисти

Със своите сертифицирани експерти КОНТРАКС е в състояние да предостави и консултантски услуги по отношение на планиране на бъдещи доставки на хардуер, избор и специфициране на най-подходящи марки и модели техника. Нашите експерти в областта на Microsoft, Citrix, Cisco, DELL, Fujitsu, Avaya и Kyocera ви помогат с бързо и качествено откриване и отстраняване на неизправности. По този начин вие си осигурявате намаляване на времето за разрешаване на инциденти и бързото възстановяване на услугата.

Партньорства с водещи компании

За всички клиенти на КОНТРАКС, получили доставка на хардуер от производители, партньори на компанията (Dell, Fujitsu, Cisco, Avaya, Canon, Kyocera, Lexmark), има осигурена гаранционна поддръжка на нивото, предоставено от стандартните гаранционни условия на производителите. КОНТРАКС не спира дотук – предлага поддръжка на най-високо ниво за всички останали типове устройства чрез партньорство с други сервизни организации и разполага със статут на сервизен партньор на водещи световни производители като HP, Oracle, Sun Microsystems и други.

Гарантирани процеси

Внедрената система за контрол на качеството, базирана на стандарта за управление на качеството ISO 9001 и система за управление на услугите, базирана на стандарта ISO 20000-1:2011, както и системата за доставка и поддръжка на склад на всички необходими оригинални резервни части, дават възможност КОНТРАКС да бъде винаги до вас и да подкрепя вашия бизнес. Съгласно международните стандарти и прилагането на добрите практики от ITIL, компанията внедрява система за управление на инциденти, проблеми и конфигурации и проследимост на настъпилите проблеми, която е в интеграция със системите и инструментите за откриване и мониторинг на устройства и софтуер за автоматично попълване на базата данни с конфигурационни единици, като осигурява винаги най-добро представяне, производителност и продуктивност на потребителите.

Развита сервизна мрежа

Разполага с 28 сервизни центъра и е в състояние да осигури изключително кратки срокове за реакция и ремонт на територията на цялата страна. Във всички сервизни центрове има координатори, специалисти, автомобили, резервни части и оборотни устройства. Всички сервизни центрове работят съгласно процесите и изискванията на стандартите за осигуряване на качеството, управление на услугите и сигурността.

Контролът и управлението на работата се извършва от главен сервизен център, базиран в София.

Сроковете за отстраняване на повреди, които КОНТРАКС гарантира, могат да достигнат до безкомпромисните 2 часа за отстраняване на проблем, а подобна услуга трудно се намира на българския пазар.

Моля, запознайте се със списъка от наши сервизи.

Проактивна поддръжка

Предлага и проактивна поддръжка чрез специализирана система за осигуряване на повишено ниво на гаранционно обслужване, осигурено само от КОНТРАКС. С допълнителни услуги като профилактика и превантивна поддръжка и системи за проактивен мониторинг на хардуера той получава ранни предупреждения за повреди и по този начин намалява сроковете на реакция и улеснява своите клиенти.

Интеграцията на сервизния център на КОНТРАКС със системите за мониторинг и управление на информационната инфраструктура и консумативи дават възможност да се предприемат превантивни действия за предотвратяването на възникнали прекъсвания. В комбинация с отлично изграден процес помага да се отстраняват повреди, преди да сте разбрали, че съществуват.

Зелен телефон

КОНТРАКС поддържа единен телефонен номер за връзка от цялата страна.

Работата на КОНТРАКС по договори за гаранционна и извънгаранционна поддръжка намалява престоите, причинени от повреди, и по този начин повишава ползите на клиента. Отчетността, осигурена от КОНТРАКС, добавя стойност посредством предоставянето на аналитична информация относно типове на ремонтите, тенденции на повредите и други. В допълнение експертите на КОНТРАКС предоставят на клиента консултантски услуги за превантивни мерки, целящи намаляване на нивото на аварии. Всички тези добри практики помагат на клиентите на КОНТРАКС да организират, планират и изпълняват дейностите по доставка и поддръжка на хардуер по ценово ефективен начин. Друга полза е, че гаранционнатa и извънгаранционна поддръжка, заедно с другите вече изброени сегменти от комплексната услуга, се изпълнява от една сервизна организация, разполагаща със сервизни бази на територията на цялата страна, квалифицирани специалисти, технологични средства, склад с резервни части и система за управление на услугите.

Blizoo
Blizoo

Отдаване на техника под наем и пълно сервизно обслужване на принципа цена за отпечатано копие

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Агенция по геодезия, картография и кадастър

Техническа помощ и поддръжка на хардуера.