Специализирани решения за общини и градско устройство

Контракс решения в направления:

 

  1. Специализирани решения за общините и градското устройство

  2.  Универсални системни решения за бизнеса

В случай, че сте пропуснали събитието Общинско ЕКСПО 2021,
можете да разгледате решенията ни за общини, които представихме на място, като изтеглите презентацията ни от тук!

Народно събрание на Република България 2008-2010
Народно събрание на Република България 2008-2010

Система за гласуване в народно събрание – комплексен проект, включващ доставка на сървърно и комуникационно оборудване, пултове за гласуване и разработка на специализиран софтуер обслужващ дейността на народните представители.

Министерство на транспорта и пътищата на Монголия 2013-2015
Министерство на транспорта и пътищата на Монголия 2013-2015

Внедряване на система за регистрация и наблюдение на превозни средства в Монголия. Доставка, инсталиране, тестване и конфигуриране на унифицирана система за регистрация и наблюдение на превозни средства.