Телеком, Ютилити, Енергетика

КОНТРАКС участва успешно в изграждането на информационните и комуникационни инфраструктури на компаниите от секторите Телеком и Ютилити. Процесите, които подпомага, са свързани с автоматизация на обслужването на голям брой абонати на тези компании.

КОНТРАКС е сред компаниите с най-голям опит в израждането на контактни центрове. Предоставя автоматизация на процеса по обслужване и комуникация с клиентите по всички комуникационни канали (телефон, факс, e-mail, SMS, чат).

Компанията адресира и една от най-важните структурни системи на фирмите от тези сектори, а именно системата за създаване и управление на отчетността, издаване на фактури и плащане за публични ютилити услуги, заедно с процесите на печат, пликоване и разпространение на информация до огромен брой абонати.

В предлаганото от КОНТРАКС портфолио от решения за нуждите на Ютилити и Енергетика компаниите са включени системи за дистанционен контрол (SCADA), доставка на уреди и системи за дистанционно измерване.

Доставката на хардуер, офис обзавеждане, сервиз и поддръжка са основните продукти и услуги, които компанията предлага на своите клиенти от секторите Телекомуникации, Ютилити и Енергетика.

Като системен интегратор в сектор Енергетика, през последните няколко години КОНТРАКС изпълни редица значими проекти за изграждане на кабелни системи и компютърни центрове за управление на данни.

За телеком оператори и доставчици на услуги КОНТРАКС предлага цялостни ИКТ решения за изграждане на дейта центрове и системи за оптимизация на работните процеси.

 

 

 

 

 

 

Топлофикация, София
Топлофикация, София

Миграция на активната директория.

Топлофикация, София
Топлофикация, София

Внедряване на Office 365 облачни услуги.

Електроенергиен системен оператор
Електроенергиен системен оператор

Лицензиране продукти и използване на технологични услуги на Microsoft и софтуерна осигуровка за актуални версии.

Blizoo
Blizoo

Отдаване на техника под наем и пълно сервизно обслужване на принципа цена за отпечатано копие

Електрохолд (ЧЕЗ) 2017-2020
Електрохолд (ЧЕЗ) 2017-2020

Изграждане и пускане в експлоатация на автоматизирана система за дистанционно отчитане на потреблението на електрическа енергия - Електрохолд (ЧЕЗ)

ВИСТЕОН ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, 2016 - 2022
ВИСТЕОН ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, 2016 - 2022

Осигуряване на технологична миграция на клиентски устройства от HP към DELL за Visteon Electronics Bulgaria