Здравно-информационни системи

 

Още от началото на здравната реформа в България КОНТРАКС има специален фокус към здравно-информационните системи. Днес най-разпознаваемият медицински софтуер сред лекарите в България е от фамилията продукти "Хипократ", като първата версия на продукта - Хипократ GP излиза през 2001 г. Марката "Хипократ" се асоциира с отлично качество на софтуера, персонално отношение на локален представител и е гаранция за безпроблемно функциониране на всяко лечебно заведение. Фамилията софтуерни продукти „Хипократ” e пример за добра софтуерна практика в областта на медицинската информатика. 

Хипократ GP

Най-често използваният софтуер от семейните лекари. От 2002 г. повече от половината общопрактикуващи лекари използват програмата в ежедневната си работа за поддържането на здравно досие за своите пациенти и за отчитането на извършената дейност. Програмата е изцяло готова за работа със здравноосигурителни карти, електронни рецепти и направления и е в основата на пилотния проект за електронна пациентска карта в гр. Сливница през 2007 г.

Хипократ S

Интегрирана информационна система за лечебните заведения със специализирана доболнична помощ – медицински центрове (МЦ) и диагностично-консултативни центрове (ДКЦ), както и за индивидуални лекари-специалисти. 

Хипократ D

Дентален софтуер, насочен към стоматолозите, които имат необходимост да въведат прецизен ред в работата на денталната си практика. 

Хипократ D Lite

Напълно безплатна версия, която се ползва с висока популярност сред лекарите по дентална медицина.

Хипократ Neo

Софтуер за семейни лекари и специалисти с нова насоченост, базиран изцяло на новите облачни технологии и позволява да се ползва от произволен компютър само и единствено през уеб браузър.

Хипократ HIS

Болничната информационна система (БИС) е предназначена за автоматизиране на дейностите, свързани с диагностиката и лечението на пациентите в лечебните заведения за болнична помощ, като обхваща всички болнични звена.

Болничната информационна система е разработена при спазването на следните основни изисквания:

  • Пациентно-ориентирана система, създава електронно Досие (Electronical Patient Record) на всеки пациент на болницата чрез хронологичен запис на данните, свързани с диагностицирането и лечението му в нея, включително данните за всяка предоставена болнична услуга.
  • Подпомага работата на целия болничен персонал (лекари, сестри, секретарки, болнично ръководство).
  • Позволява ефективно управление на потока пациенти и предоставянето на качествени медицински услуги.
  • В Болничната информационна система са обхванати всички данни, имащи отношение към лечението на пациентите по договор с НЗОК, финансирани от Министерство на здравеопазването или заплащани от ДЗОФ. Осигурено е получаването на всички необходими справки и отчети за НЗОК и Министерство на здравеопазването (месечни и годишни), НСИ и други външни организации.
  • В Болничната информационна система са включени технологични средства за интегриране с други информационни системи, базирани на HL7 и XML стандарт.
  • Поддържа се кодировката на диагнозите МКБ10 и процедурите по МКБ9-КМ, като се осигурява възможност за лесното им намиране и въвеждане.

Болничната информационна система включва програмни средства и технология, позволяващи интегрирането на БИС с други информационни системи. Реализирани са интеграции със: 

Складово-счетоводни системи Pantheon и Ажур-Л5 – трансфер на сумарни разходи за медикаменти и консумативи, разходвани по ИЗ№, и данни за крайните разходи на всяко болнично звено; изчисляване на себестойност на лечението на пациентите; трансфер на данни за издадени лекарствени листове по пациенти.

Лабораторни информационни системи (ЛИС) iLAB и Synevo – изпращане на HL7 съобщение към ЛИС, съдържащо идентификационни данни на пациента и данни за назначеното изследване; получаване на HL7 съобщение от ЛИС, съдържащо резултата от извършеното по назначението изследване.

PACS на Siemens – изпращане на HL7 съобщения към PACS за назначение или планиране на образно изследване, съдържащо идентификационни данни на пациента и данни за извършеното назначение (Back-end интеграция); изпращане на HL7 съобщения от СРУИ при изпълнение на назначението и получаване на изображението, съдържащо резултата от извършеното по назначението изследване и идентификация на полученото изображение (Front-end интеграция).

Хипократ S – обмен на демографски данни за пациентите между двете системи; проверка за текущо болнично лечение на пациент, който желае да бъде прегледан от лекар, използващ Хипократ S; изпращане на данни за анамнеза, обективно състояние, диагноза и терапия от записан в Хипократ S амбулаторен лист.

Всички софтуерни продукти от фамилията "Хипократ" са собствена разработка на КОНТРАКС и се поддържат от професионален екип програмисти, тестери и инженери по поддръжката. Те позволяват работа с електронни рецепти, поддържат електронно здравно досие, могат да комуникират с други здравно-информационни системи чрез електронни направления и при спазване на протокола HL7.

 

Програма за абонамент

Aктивно предложение в сила от 1 август 2021 г.

  • Всеки нов абонат на Хипократ, който сключи абонамент за ползване на програмния продукт за 6 месеца, получава абонамент за период от 12 месеца (важи за първата година от договора на нов абонат).
  • Всеки клиент на Хипократ, който привлече нов абонат, получава премия от 90 лв. за всеки нов лекар, който се абонира за програмата „Хипократ“ GP или S след неговата препоръка.

За повече информация, моля, обадете се на телефон: 02/ 960 9763 или пишете на hippocrates@kontrax.bg. 

МБАЛ "Св. София"
МБАЛ "Св. София"

Доставка, инсталация и внедряване на Болнична информационна система в МБАЛ и ДКЦ "Св.София".

Здравна система, Фамилия софтуерни продукти Хипократ 2002-2022+
Здравна система, Фамилия софтуерни продукти Хипократ 2002-2022+

Начало и развитие на фамилия Хипократ - софтуерни решения за здравеопазването. Създадена през 2002 година първоначално за ОПЛ, системата постепенно е развита за: GP – семейни лекари; D, D-Lite – стоматолози; S – ДКЦ, МЦ, специалисти, лаборатории; Cloud – нова интегрирана платформа за облачни услуги в здравеопазването.