Здравно-информационни системи

 

Още от началото на здравната реформа в България КОНТРАКС има специален фокус към здравно-информационните системи. Днес най-разпознаваемият медицински софтуер сред лекарите в България е от фамилията продукти "Хипократ", като първата версия на продукта - Хипократ GP излиза през 2001 г. Марката "Хипократ" се асоциира с отлично качество на софтуера, персонално отношение на локален представител и е гаранция за безпроблемно функциониране на всяко лечебно заведение. Фамилията софтуерни продукти „Хипократ” e пример за добра софтуерна практика в областта на медицинската информатика. 

Хипократ GP

Най-често използваният софтуер от семейните лекари. От 2002 г. повече от половината общопрактикуващи лекари използват програмата в ежедневната си работа за поддържането на здравно досие за своите пациенти и за отчитането на извършената дейност. Програмата е изцяло готова за работа със здравноосигурителни карти, електронни рецепти и направления и е в основата на пилотния проект за електронна пациентска карта в гр. Сливница през 2007 г.

Хипократ S

Интегрирана информационна система за лечебните заведения със специализирана доболнична помощ – медицински центрове (МЦ) и диагностично-консултативни центрове (ДКЦ), както и за индивидуални лекари-специалисти. 

Хипократ D

Дентален софтуер, насочен към стоматолозите, които имат необходимост да въведат прецизен ред в работата на денталната си практика. 

Хипократ D Lite

Напълно безплатна версия, която се ползва с висока популярност сред лекарите по дентална медицина.

Хипократ Neo

Софтуер за семейни лекари и специалисти с нова насоченост, базиран изцяло на новите облачни технологии и позволява да се ползва от произволен компютър само и единствено през уеб браузър.

Хипократ HIS

Болничната информационна система (БИС) е предназначена за автоматизиране на дейностите, свързани с диагностиката и лечението на пациентите в лечебните заведения за болнична помощ, като обхваща всички болнични звена.

Болничната информационна система е разработена при спазването на следните основни изисквания:

  • Пациентно-ориентирана система, създава електронно Досие (Electronical Patient Record) на всеки пациент на болницата чрез хронологичен запис на данните, свързани с диагностицирането и лечението му в нея, включително данните за всяка предоставена болнична услуга.
  • Подпомага работата на целия болничен персонал (лекари, сестри, секретарки, болнично ръководство).
  • Позволява ефективно управление на потока пациенти и предоставянето на качествени медицински услуги.
  • В Болничната информационна система са обхванати всички данни, имащи отношение към лечението на пациентите по договор с НЗОК, финансирани от Министерство на здравеопазването или заплащани от ДЗОФ. Осигурено е получаването на всички необходими справки и отчети за НЗОК и Министерство на здравеопазването (месечни и годишни), НСИ и други външни организации.
  • В Болничната информационна система са включени технологични средства за интегриране с други информационни системи, базирани на HL7 и XML стандарт.
  • Поддържа се кодировката на диагнозите МКБ10 и процедурите по МКБ9-КМ, като се осигурява възможност за лесното им намиране и въвеждане.

Болничната информационна система включва програмни средства и технология, позволяващи интегрирането на БИС с други информационни системи. Реализирани са интеграции със: 

Складово-счетоводни системи Pantheon и Ажур-Л5 – трансфер на сумарни разходи за медикаменти и консумативи, разходвани по ИЗ№, и данни за крайните разходи на всяко болнично звено; изчисляване на себестойност на лечението на пациентите; трансфер на данни за издадени лекарствени листове по пациенти.

Лабораторни информационни системи (ЛИС) iLAB и Synevo – изпращане на HL7 съобщение към ЛИС, съдържащо идентификационни данни на пациента и данни за назначеното изследване; получаване на HL7 съобщение от ЛИС, съдържащо резултата от извършеното по назначението изследване.

PACS на Siemens – изпращане на HL7 съобщения към PACS за назначение или планиране на образно изследване, съдържащо идентификационни данни на пациента и данни за извършеното назначение (Back-end интеграция); изпращане на HL7 съобщения от СРУИ при изпълнение на назначението и получаване на изображението, съдържащо резултата от извършеното по назначението изследване и идентификация на полученото изображение (Front-end интеграция).

Хипократ S – обмен на демографски данни за пациентите между двете системи; проверка за текущо болнично лечение на пациент, който желае да бъде прегледан от лекар, използващ Хипократ S; изпращане на данни за анамнеза, обективно състояние, диагноза и терапия от записан в Хипократ S амбулаторен лист.

Всички софтуерни продукти от фамилията "Хипократ" са собствена разработка на КОНТРАКС и се поддържат от професионален екип програмисти, тестери и инженери по поддръжката. Те позволяват работа с електронни рецепти, поддържат електронно здравно досие, могат да комуникират с други здравно-информационни системи чрез електронни направления и при спазване на протокола HL7.

 

Програма за абонамент

Aктивно предложение в сила от 1 август 2021 г.

  • Всеки нов абонат на Хипократ, който сключи абонамент за ползване на програмния продукт за 6 месеца, получава абонамент за период от 12 месеца (важи за първата година от договора на нов абонат).
  • Всеки клиент на Хипократ, който привлече нов абонат, получава премия от 90 лв. за всеки нов лекар, който се абонира за програмата „Хипократ“ GP или S след неговата препоръка.

За повече информация, моля, обадете се на телефон: 02/ 960 9763 или пишете на hippocrates@kontrax.bg. 

Министерство на здравеопазването на Република Македония, 2010
Министерство на здравеопазването на Република Македония, 2010

Доставка на информационно оборудване за изграждане на интегрирана здравна информационна система (IHIS)

МБАЛ "Национална кардиологична болница"
МБАЛ "Национална кардиологична болница"

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за разглеждане и управление на изображения (PACS), както и интеграцията й с работещата в МБАЛ НКБ болница информационна система.