Система за дистанционно отчитане на електрическа енергия

 

Автоматизирана система за дистанционно отчитане на електрическа енергия

Доставка и монтаж на интелигентни електромери, комуникационна среда, софтуерна платформа за събиране на данните и интеграция с ERP система на електроразпределителни дружества.

Електрохолд (ЧЕЗ) 2017-2020
Електрохолд (ЧЕЗ) 2017-2020

Изграждане и пускане в експлоатация на автоматизирана система за дистанционно отчитане на потреблението на електрическа енергия - Електрохолд (ЧЕЗ)