Система за дистанционно отчитане на електрическа енергия

 

Автоматизирана система за дистанционно отчитане на електрическа енергия

Доставка и монтаж на интелигентни електромери, комуникационна среда, софтуерна платформа за събиране на данните и интеграция с ERP система на електроразпределителни дружества.