JSI Telecom - 4Sight Data Fusion - Big Data системи за синтез на данни от високо ниво на секретност

Пакетът от продукти на JSI 4Sight позволява комбинацията от милиарди парчета данни от произволен брой различни източници на данни в една обща, изключително интуитивна и визуално фокусирана платформа. Инструментите 4Sight са вашият надежден инструмент за синтез на данни.