Търговия, Услуги, Туризъм

КОНТРАКС има дългогодишен опит в обслужването на клиенти в сферата на търговията и услугите, с възможност за предоставяне на цялостно обслужване и единна точка за контакт.

Благодарение на развитата си търговска и сервизна мрежа, компанията предлага бързо, качествено и надеждно изпълнение, както и обслужване и поддръжка на национално ниво.

Голяма част от клиентите на КОНТРАКС поверяват изцяло развитието и поддръжката на своите ИТ и комуникационни инфраструктури.

Търговия, Услуги

 • Изграждане на СКС
 • Доставка на мебели
 • Цялостна системна интеграция
 • Лицензиране и управление на лицензи
 • Изграждане на Call/Contact центрове
 • Внедряване на ERP решения
 • Внедряване на BI решения
 • Решения за сигурността на информацията
 • Оптимизация и управление на печата
 • ИКТ одит и мониторинг
 • Разработка на специфични софтуерни решения
 • Управление на документооборота
 • Изграждане и управление на цифрови архиви
 • Цялостна ИКТ поддръжка

КОНТРАКС е лидер в изграждане и поддръжка на Call/ Contact центрове и поддръжката на аутсорсинг компании.

Най-големите аутсорсинг компании в България като HP GDC, Call Point, Sitel, AIG, Concentrix, TechExperts, AIG и др. се доверяват на КОНТРАКС като основен доставчик на решения за Call/ Contact Centers и телефония. VMWare, Telerik, ActiveTrades, PaddyPower, Sitel, AIG също ползват ИКТ оборудване от КОНТРАКС.

Дело на екипа на компанията са структурните кабелни системи и системите за непрекъснато захранване на Sitel, AIG, HP GDC, Lilly Drogerie.

Осъществява управлението на Microsoft лицензи на редица компании, както и цялостното функциониране на ИКТ за търговски компании и вериги на национално ниво, сред които Lilly Drogerie и Oriflame.

Оптимизира и управлява печата на компании като: Fox Channels, Oriflame, Lilly Drogerie, Huawei, Actavis и Billa.

Изгражда и доставя сървърно и сторидж оборудване, както и цялостни дейта центрове за компании като Active Trades, BTV Media Group, Ballistic Cell, Инвоативни софтуерни решения.

Туризъм

В сферата на туризма КОНТРАКС изгражда цялостни структурни кабелни системи в редица хотели и комплекси, включително информационни и гласови мрежи, контрол на достъпа, контрол на работното време, видеонаблюдение.

Приложимо решение за хотели е мултимедийната хотелска информационна система, която е внедрена в хотел "Галерия Графит", Варна.

Община Смолян
Община Смолян

Доставка на електронни пътеводители по проект "Момчилова крепост - митовете оживяват".

Община Ямбол
Община Ямбол

Интерактивна мултимедийна система

София Тех Парк
София Тех Парк

Доставка на техника, софтуер и специализирано оборудване за нуждите на лабораторния комплекс.

БТВ Медиа Груп
БТВ Медиа Груп

Извършване на цялостен ИТ одит на текущото състояние на информационната инфраструктура.

Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"
Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"

Доставка на активно мрежово оборудване за подмяна и реорганизация на мрежовата архитектура.

Сайтел България
Сайтел България

Изграждане на слаботокови и силнотокови инсталации.

БТВ Медиа Груп (bTV)
БТВ Медиа Груп (bTV)

Решения за термоконтрол от Dahua срещу разпространението на COVID-19

ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ, 2010 - 2022
ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ, 2010 - 2022

Цялостно обслужване и системна интеграция в обектите на Lilly Drogerie.

БАУХАУС БЪЛГАРИЯ ЕООД, 2012 - 2021
БАУХАУС БЪЛГАРИЯ ЕООД, 2012 - 2021

Доставка и инсталации на ИКТ за най-големия магазин за строителни материали в България

ЕКО БЪЛГАРИЯ
ЕКО БЪЛГАРИЯ

Обслужване на печатаща среда в клоновата мрежа на ЕКО България