Интелигентни транспортни системи

 

Контролни центрове

КОНТРАКС има богат опит в изграждането на контролни центрове с различна насоченост като следене и наблюдение на мобилни обекти, сензори, предаващи информация в реално време, събиране, обработване и визуализация на оперативни данни в сферата на сигурността, управлението и контрола на ресурсите и други съгласно изискванията на потребителя.

Прочети повече

Броене на трафика и разпознаване на номера и измерване на тегло в движение, видеонаблюдение

Системи за броене на трафика

КОНТРАКС е партньор на един от лидерите в системите за броене на трафика в Европа, компанията Cross Zlin - производител на системи за броене на трафика на движение на превозните средства. Системата позволява гъвкаво конфигуриране и използване на датчици от различни типове, които могат в реално време да преброят и класифицират движещите се превозни средства. Гъвкавата конфигурация позволява да се изградят системи, отговарящи на специфичните изисквания на всеки потребител.

Системата за броене на трафика на Cross позволява също да се води мониторинг и статистика на движението на транспортните средства.

Системата може да се интегрира с камери за видеонаблюдение и модули на други системи. В брояча на трафика и класификатор на транспортните средства CrossCount се използва технологията на двойния индуктивен цикъл, който за момента е недостижим като технология по отношение на надеждност и срок на използване при всякакви метеорологични условия. Благодарение на усъвършенстваните алгоритми за оценка, които включват магнитния подпис на превозните средства, брояча CrossCount е уред с висока точност и възможност за настройка. Модулната архитектура позволява броячът CrossCount да се предлага като отделно устройство за броене, а също така и като компонент за изграждане на системи.

Ключови предимства

 • Просто и ефективно устройство
 • Максимална надеждност
 • Многополюсен свободен поток
 • Висока точност

Основни характеристики

 • Мониторинг на транспортния поток (натоварване в последните 5 минути; индивидуални МПС)
 • Класификация на МПС
 • Устройство за защита на системата за мониторинг
 • Определяне на данните за МПС (времеви индикатор, номер на клас, лента (ред), посока на движение, скорост на движение, дължина на МПС, индикатор за задръстване, заетост (ленти, редове), статус)
 • Обстановка на лентата
 • Отчитане на времето за движение
 • Удобно средство за визуализация
 • Статистика на движението на МПС (BTTT)
 • Лесен монтаж и техническо обслужване

Видеонаблюдение

Обхват на системите за видеонаблюдение са избрани обекти – части от пътища, обекти на инфраструктурата, кръстовища. Чрез комуникационна система данните се изпращат в команден център, където могат да се обработват и архивират.

КОНТРАКС има голям опит в изграждането на подобни системи на база партньорство със световни компании и може да изгради системи с различен мащаб и обхват.

В зависимост от предназначението има няколко вида системи, като по-значимите са:

 • Системи, които се състоят от фиксирани камери за видеонаблюдение CCTV (Сlosed Circuit Television) и комуникационен модул, които позволяват да се предават статични изображения или видеоклипове под формата на компресирани цифрови файлове. Предаването става по искане на оператора или в съответствие с предварително определена честота, която се определя от вида и капацитета на използваните комуникационни връзки.
 • Увеличението на пропускателната способност и използването на IP-базирани камери за видеонаблюдение позволява да се наблюдава на живо и да се записват видеоклипове.
 • Въртене - Накланяне - Увеличаване камери или PTZ камери предоставят възможността да се избира територията, която се контролира чрез дистанционно управление, PTZ контрол (Pan Tilt Zoom), както и да се записва чрез програмирани настройки.
 • Използването на видео сървъри предоставя възможността за записване на видеоклипове с цел по-късно разглеждане.
 • Системата за разпознаване на регистрационни номера на автомобилите (ANPR) е съвременна и всеобхватна система за идентификация на превозни средства. Чрез използването на съвременни технологии за разпознаване на изображения, системата работи нормално, дори по време на лоши метеорологични условия и правилно разпознава дори и най-замърсени или повредени регистрационни номера и знаци за опасни товари (ADR). Карткото време за обработка позволява идентификация на превозни средства в движение. Може лесно да се интегрира с други системи като такива за нарушаване на правилата за движение (скорост, забранени ленти), измерване на теглото в движение, средна скорост и др.

Системи за измерване на тегло в движение

КОНТРАКС е партньор на един от лидерите в системите за измерване на тегло в движение в Европа - компанията Cross Zlin.

CrossWIM е фирмено наименование на система за измерване на теглото на превозните средства в движение, създадено от Cross. Проектирана е за решаване на най-различни задачи в областта на измерванията по пътищата. Системата отговаря на най-високите стандарти за точност, надеждност и функционалност за организацията на движението по пътната мрежа. Както всички продукти на фирмата, системата CrossWIM предлага на потребителите възможност за избор на широка гама от възможности, вариращи от набор от предварително вградени компоненти до включване на допълнителни компоненти за решението на всяка задача на клиента.

Клиентите могат да направят своя избор в зависимост от функционалните възможности на софтуера и избраните сензори за задоволяване на техните нужди, когато става въпрос за измерване на теглото на превозното средство.

За измерване на теглото на превозните средства в движение в CrossWIM се използват сензори, които се монтират в пътното покритие, както и електронни метрологични средства, патентовани от CROSS.

Системата CrossWIM е отворена, което й позволява лесно да взаимодейства с външни хардуерни и софтуерни компоненти на клиента. По този начин се осигурява гъвкав подход за решаване на проблемите, като се вземат предвид всички условия на конкретното приложение на системата.

Основни предимства

 • Унифицирана система за ниски скорости и високи скорости (вариращи от 3 km/ h до 250 km / h)
 • Висока прецизност на резултатите при многолентово движение на превозни средства
 • Уникален параметър "надеждност на измерването"
 • Режим на работа - класификация на превозните средства, настройва се според изискванията на клиента

Основни характеристиките

 • Измерване на теглото на отделните колела, определяне на неправилно странично натоварване
 • Модулна система с отворена платформа
 • Съвместимост с широка гама от видеокамери за разпознаване на регистрационните номера
 • Многоезиков софтуер, персонализиран според изискванията на клиента

Пътна метеорология и променливи пътни знаци

КОНТРАКС е партньор на един от лидерите в Европа в системите за следене на обстановката по пътищата - Cross Zlin. Компанията предлага комплексни решения и технологии за информационно обслужване по отношение на обстановката по пътищата и по специално през зимния период. Като се започне от оборудването за събиране на метео данни и се завърши с усъвършенстваната система за подпомагане вземането на решения за техническо обслужване, включително система за оценка на разходите, Cross Zlin предлага цялостно решение за предоставяне на информация и управление на пътната обстановка.

Прочети повече

КОНТРАКС разполага с възможности и има партньори за проектиране, доставка и монтаж на променливи пътни знаци (variable message signs - VMS) и системи за управление.

Прочети повече

Билетна система и пътническа информационна система и системи за следене на превозни средства

КОНТРАКС предлага и внедрява системи за информация на пътниците (Passenger Information System - PIS) на различни производители в зависимост от нуждите на клиента.

Прочети повече

КОНТРАКС е партньор на една от водещите руски компании в системите за заплащане в обществения транспорт УДОБНЫЙ МАРШРУТ.

Прочети повече 

Системи за управление на автопарк

КОНТРАКС има многогодишен опит във внедряването на системи за управление на автопарк (fleet management). Фирмата предлага решенията на финландската компания EcoTelematics Group.  

Прочети повече

Главболгарстрой холдинг АД, 2016 - 2019
Главболгарстрой холдинг АД, 2016 - 2019

Изграждане на интелигентна транспортна система на магистрала Струма ЛОТ 3.3

Агенция Пътна Инфраструктура 2015
Агенция Пътна Инфраструктура 2015

Създаване и въвеждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомагистрали и пътища в България. Разработена и въведена система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомагистрали и пътища от i-ви и ii-ри клас в р. България