Архивиране и backup

 

Доставка и инсталация на съвременни решения за миграция, възстановяване и защита на критични данни във физическа, виртуална или облачна среда. Цялостно архивиране и възстановяване на отделни Windows и Linux сървъри, компютри и критични за бизнеса приложения.