Архивиране и backup

 

Доставка и инсталация на съвременни решения за миграция, възстановяване и защита на критични данни във физическа, виртуална или облачна среда. Цялостно архивиране и възстановяване на отделни Windows и Linux сървъри, компютри и критични за бизнеса приложения.

Държавна агенция Електронно управление, 2018 - 2020
Държавна агенция Електронно управление, 2018 - 2020

Изграждане на централно хранилище за данни за нуждите на ДА Електронно управление. Центрове за backup с отдалечена репликация на данни, част от системата ДХЧО.