Archy - система за създаване и управление на цифров архив

 

Електронните документи са вече ежедневие, но основно средство за комуникация все още е хартиеният документ. Договори, нотариални актове, свидетелства, всички тези документи се пишат на хартия.
Доказаната полза от компютрите при съхранение на данни може да се приложи с успех за съхранение на печатни документи в електронен вид и тяхното индексиране. Ползата е бързото търсене на документ, спестяване на физическо пространство и разпределяне на риска от загуба на информация.
Програмният продукт Archy решава именно тези задачи чрез използването на модерни компютърни средства за създаване на цифров архив.

Основни ползи

  • Предоставяне на услуга за трансформиране на хартиения архив в електронен
  • Периодично обновяване на електронния архив с новопостъпилите хартиени документи
  • Интегриране на електронния архив с други информационни системи
  • Заплащане само за реално извършена дейност
  • Не е необходимо инвестиране от страна на организацията в скенери или други активи

 

Държавна агенция Електронно управление, 2018 - 2020
Държавна агенция Електронно управление, 2018 - 2020

Изграждане на централно хранилище за данни за нуждите на ДА Електронно управление. Центрове за backup с отдалечена репликация на данни, част от системата ДХЧО.

Държавна агенция „Архиви“
Държавна агенция „Архиви“

Система за е-Архивиране на ценни електронни документи“ за  Държавна агенция „Архиви“