Метеостанции

 

Доставка, монтаж и внедряване на метеорологични и хидро метеорологични станции и софтуер от различни производители, с различни сензори в зависимост от нуждите на клиента - сензор за температура, за относителна влажност, за скорост и посока на вятъра, за валежи, за атмосферно налягане, за видимост, за температура на повърхността на пътното покритие, за измерване на лед, водно покритие и точка на замръзване, за измерване на параметри на повърхностни и подпочвени води, качество на водата и др.