Одит на информационната сигурност

 

КОНТРАКС предлага експертен одит за стандартизиране на сигурността и контрол над кибер риска

Извършване на експертен одит на няколко нива, който показва до каква степен възприетите от организацията стратегически и оперативни решения и механизми за защита на данните отговарят на целите поставени от ръководството. 

Повече...