Системи за оповестяване при бедствия и аварии

 

Системи за оповестяване с крайни акустични устройства

КОНТРАКС разполага с възможности и има партньори за изграждане на системи за оповестяване с крайни акустични устройства. Основни потребители на такива системи са държавата чрез нейните институции, тежката индустрия и енергетиката, т.е. всички места, където има риск от промишлени аварии, замърсяване, пожари и природни бедствия. 

Прочети повече

Наземни сателитни станции

КОНТРАКС е партньор и има опит в инсталирането на наземни станции за приемане на сателитни данни на две от водещите компании за производството им Dartcom и Global Imaging.

Прочети повече

Системи за ранно откриване на пожари

 

 

КОНТРАКС предлага система за ранно откриване на горски пожари FireWatch.

Прочети повече

Метеорологични и хидроложки станции и системи

КОНТРАКС има дългогодишен опит в доставката и монтажа на метеорологични и хидроложки станции и изграждане на системи.

Прочети повече