Екип

В групата КОНТРАКС работят над 450 висококвалифицирани специалисти. Те са инициативни, имат висока квалификация и готовност за работа в екип. В компанията има цялостна програма за обучение, включваща вътрешнофирмено обучение и специализирано обучение в страната и чужбина. КОНТРАКС предлага на своите настоящи и бъдещи служители привлекателни възможности за работа и социални придобивки, които допринасят за добра мотивация и развитие.

 

Фирмен етичен кодекс