Acer представи финансовите резултати за 2002 година и за първата четвърт на 2003 година

от 12/05/2003

Чистата печалба на компанията Acer Inc. поделението на Acer Group, което продава информационни технологии под името Acer за 2002 год. е 249 милиона USD при оборот от 3.1 милиарда USD. Дивидентите са 6 цента за акция. Общият оборот на компанията за месец Март 2003 год.достигна 333 милиона USD , което е с 25.2% повече в сравнение със същият период на миналата година и с 29% повече в сравнение с Февруари 2003 год.

Общият оборот на фирмата за първата четвърт на 2003 год. надвиши финансовите прогнози с 10%. Достигнатите резултати позволяват да се прогнозира размер на дивидента за 2003 год. , който ще надмине планираните 10 цента на акция.

Успехът на Acer Inc. в голяма степен е обусловен от проведената през миналата година реорганизация в компанията и успешният избор на бизнес стратегия. В основата на това преструктуриране са два основни фактора : Първо във всички страни по света Acer реализира продажбите изключително чрез партньорската си мрежа. Вторият основен фактор е че продуктите на Acer са насочени към малкият и среден бизнес, който продължи и през 2002 година да се развива стабилно.

Основно направление на бизнеса на Acer в първата четвърт на 2003 год. са мобилните устройства и устройствата за изобразяване н информация. Голямо внимание се отделя и на сървърите и работните станции.

Основните успехи на Acer за 2002 год. за нашият регион (ЕМЕА)
· 2 място по продажбата на мобилни компютри (ръст от 59’5%)
· 4 място по продажбата на персонални компютри (ръст от 29.5%)
· 1 място по продажбата на персонални компютри в Италия, Австрия, Чехия
· 4 място по продажбата на мобилни компютри в Русия